Khám Phá Chương Trình Hoàn Trả 188BET Cược Thể Thao Không Giới Hạn!

Rate this post

Hoàn Trả 188BET Cược Thể Thao Không Giới Hạn!

Nhận hoàn trả cược Thể thao không giới hạn lên đến 0.38%. Cộng thưởng thêm 7.6% từ tổng tiền cược hợp lệ tích lũy mỗi tuần.

Cùng galaxy 6623 khám phá ngay hôm nay!

Điều Kiện Tóm Lược Hoàn trả 188BET

  • Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 26/04/2021 11:00 AM đến ngày 31/05/2021 10:59 AM (GMT+7);
  • Đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấn vào ô “THAM GIA NGAY”;
  • Hoàn Trả Cược Tuần từ 0.18% đến 0.38% và Hoàn Trả Cược Thêm từ 3.6% đến 7.6%;
  • Mức Hoàn Trả Cược sẽ bị hạ xuống mức thấp hơn. Nếu không có bất kỳ Cược Hợp Lệ trong Tháng Khuyến Mãi trước;
  • Hoàn Trả Cược Tuần và Hoàn Trả Cược Thêm. Mỗi Thứ 4 và cả 2 phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET.
  • Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

Hoàn Trả Cược Thể Thao. Không Giới Hạn! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 26/04/2021 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 31/05/2021 10:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm các tuần. Mỗi tuần riêng biệt gồm 7 ngày. Bắt đầu từ mỗi Thứ 2 11:00 AM (GMT+7). Và kết thúc vào Thứ 2 tiếp theo 10:59 AM (GMT+7) (“Tuần Khuyến Mãi”).

Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):

Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,

Đặt thành công ít nhất 1 cược tại Thể Thao 188BET (“Sản Phẩm Hợp Lệ”) trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),

Chỉ cược được đặt cho Sản Phẩm Hợp Lệ có kết quả thắng/thua là hợp lệ tham gia Khuyến Mãi. Cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75. Đối với cược Euro, Hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á và cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không hợp lệ.

Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET. Và nhấn vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.

Tham khảo

Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được hoàn trả cược (“Hoàn Trả Cược”) như sau:

Hoàn Trả Cược lên đến 0.38%, dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy của Thành Viên Hợp Lệ. Mỗi Tuần Khuyến Mãi trong Thời Gian Khuyến Mãi (“Hoàn Trả Cược Tuần”). Mức Hoàn Trả Cược Tuần sẽ thay đổi dựa trên số tháng đặt Cược Hợp Lệ liên tiếp (“Tháng Khuyến Mãi”) như bảng bên dưới:

Hoàn Trả 188BET không giới hạn
Hoàn Trả 188BET không giới hạn

Ví dụ 1

Thành Viên A tích lũy được 100,000,000 VND tiền Cược Hợp Lệ tại Thể Thao. Trong Tuần Khuyến Mãi đầu tiên sau khi tham gia Khuyến Mãi. Thành Viên A sẽ nhận được Hoàn Trả Cược Tuần như sau:

Hoàn Trả Cược Tuần = 100,000,000 VND x 0.18% = 180,000 VND

Hoàn Trả Cược Thêm lên đến 7.6% dựa trên số tiền Hoàn Trả Cược Tuần. Như quy định tại điều 5a, cho mỗi Tuần Khuyến Mãi trong Thời Gian Khuyến Mãi (“Hoàn Trả Cược Thêm”). Mức Hoàn Trả Cược Thêm sẽ thay đổi dựa trên số Tháng Khuyến Mãi đặt cược liên tiếp như bảng bên dưới:

Hoàn Trả 188BET không giới hạn
Hoàn Trả 188BET không giới hạn

Ví dụ 2

Thành Viên B đặt cược trong 12 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp. Sau khi tham gia Khuyến Mãi và tích lũy được 100,000,000 VND tại Thể Thao trong một Tuần Khuyến Mãi. Thành Viên B sẽ nhận được tổng Hoàn Trả Cược như bên dưới:

Hoàn Trả Cược Tuần = 100,000,000 VND x 0.38% = 380,000 VND

Hoàn Trả Cược Thêm = 380,000 VND x 7.60% = 28,880 VND

Tổng Hoàn Trả Cược = 380,000 VND + 28,880 VND = 408,880 VND

Mức Hoàn Trả Cược Tuần sẽ được hạ xuống mức thấp hơn, nếu Thành Viên Hợp Lệ không đặt ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Tháng Khuyến Mãi trước, như bảng bên dưới:

Ví dụ:

Hoàn Trả 188BET không giới hạn
Hoàn Trả 188BET không giới hạn

Thành Viên Hợp Lệ phải đặt cược ít nhất 6 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp để nhận Hoàn Trả Cược Thêm, như bảng bên dưới:

For example:

Hoàn Trả 188BET không giới hạn
Hoàn Trả 188BET không giới hạn

Hoàn Trả Cược sẽ chỉ được áp dụng kể từ thời điểm Thành Viên Hợp Lệ tham gia Khuyến Mãi.

Hoàn Trả Cược sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của mỗi Thành Viên Hợp Lệ vào Thứ 4 tiếp theo sau khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến Mãi. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.

Hoàn Trả Cược phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Hoàn Trả Cược và tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi, nếu không thỏa điều kiện đặt cược của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Hoàn Trả Cược được cập nhật.

Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Hoàn Trả Cược sau khi Hoàn Trả Cược đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

Điều kiện rút tiền sẽ được tính kể từ khi Hoàn Trả Cược được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.

Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao và không có cược chưa trả về (10,000 VND hoặc 1 USD).

Thành Viên Hợp Lệ tham gia Khuyến Mãi này cũng đồng thời có thể tham gia các khuyến mãi khác hiện có tại 188BET.

188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website www.188BET.com (“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung. Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Ground Floor, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE.

Hoàn Trả 188BET Cược Casino Trực Tuyến

Nhận Hoàn Trả 188BET cược Casino Trực Tuyến không giới hạn lên đến 0.76%, cộng thưởng thêm 7.6% từ tổng tiền cược hợp lệ tích lũy mỗi tuần.

Xem chị tiết tại: https://www.my188bet.com/vi-vn/promotions/vietnam/khuyen-mai-0076-hoan-tra-cuoc-casino-truc-tuyen

Hoàn Trả 188BET Cược Casino

Nhận Hoàn Trả 188BET cược Casino không giới hạn lên đến 0.76%, cộng thưởng thêm 7.6% từ tổng cược hợp lệ tích lũy mỗi tuần

Xem chị tiết tại: https://www.my188bet.com/vi-vn/promotions/vietnam/khuyen-mai-0076-hoan-tra-cuoc-casino

Hoàn Trả 188BET Cược Game Hành Động

Nhận Hoàn Trả 188BET cược không giới hạn lên đến 0.76%, cộng thưởng thêm 7.6% từ tổng cược hợp lệ tích lũy mỗi tuần.

Xem chị tiết tại: https://www.my188bet.com/vi-vn/promotions/vietnam/khuyen-mai-hoan-tra-cuoc-game-hanh-dong

Hoàn Trả Cược Keno, Xổ Số, Lucky28, P3 và Lucky 5

Nhận Hoàn Trả 188BET cược Keno, Xổ Số, Lucky28, P3 và/hoặc Lucky 5 không giới hạn lên đến 0.76% từ tổng tiền cược hợp lệ tích lũy mỗi tuần.

Xem chị tiết tại: https://www.my188bet.com/vi-vn/promotions/vietnam/khuyen-mai-0076-hoan-tra-cuoc-keno-lotto

Hoàn Trả 188BET  Cược Thể Thao Ảo

Nhận Hoàn Trả 188BET cược Thể Thao Ảo không giới hạn lên đến 0.76%, cộng thưởng thêm 7.6% từ tổng tiền cược hợp lệ tích lũy mỗi tuần

Xem chị tiết tại: https://www.my188bet.com/vi-vn/promotions/vietnam/khuyen-mai-0076-hoan-tra-cuoc-the-thao-ao

Nguồn: https://www.my188bet.com/vi-vn/promotions